IT-Ansvarlig

Er Deres firma for lille til at have en IT medarbejder ansat på fuld tid, så kan løsningen måske være at leje en IT-ansvarlig. Under opstartsfasen kan personen være der det antal timer eller dage om ugen som er nødvendigt, og derefter kan I abonnere på at have en “IT-afdeling” på standby, klar til at rykke ud hvis behovet melder sig. Derved sparer firmaet mange penge til en ansat, som måske kun er beskæftiget nogle dage eller timer om ugen, og der er ikke udgifter til ferie eller sygdom.